ایرنا| سید حمید صالحی، رییس بخش سوختگی بیمارستان مطهری گفت: «بیش از ۳۰ درصد افراد دچار سوختگی در کشور معتادان هستند که هنگام سوء مصرف مواد هوشیاری کافی ندارند و گاهی روی منقل می افتند و دچار سوختگی می شوند یا به علت استفاده نامناسب از کپسول های پیک نیک دچار انفجار و سوختگی می شوند. تعداد زیادی از افراد دچار سوختگی نیز کارگران ساختمانی هستند که بر اثر اصابت میلگرد با سیم برق بالای سر کارگران که هیچ عایقی ندارند، دچار سوختگی شدید الکتریکی می شوند. شایع ترین علت سوختگی در ایران سوختگی با شعله است و پس از آن سوختگی با مایعات داغ در بین کودکان و سوختگی با مواد شیمیایی است و سوختگی های الکتریکی در رده بعدی قرار دارد. بخش مهمی از سوختگی ها به علت انفجارهایی است که در مکان های مختلف رخ می دهد و باعث سوختگی می شود. مردم باید بدانند که نفت، بنزین یا گازوییل وسایلی نیستند که آنها را در خانه نگهداری کنیم، نباید از این مایعات برای شستن لباس استفاده شود، تقریبا هر روز مواردی از بیماران دچار سوختگی را در بیمارستان مطهری داریم که برای شستن لباس از نفت یا بنزین استفاده کرده و بر اثر اشتعال لباس …