رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، با بیان اینکه ۹۶ درصد کارگران با قرارداد موقت کار می کنند، گفت: اشتغال پایدار در کشور زیر سوال رفته است.