کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با اعلام آمادگی برای مشارکت در ایجاد یک نظام آماری منسجم در صنعت گردشگری، ظرفیت سنجی توسعه و ساخت مراکز جدید اقامتی از طریق تشکل ها و استاندارسازی مراکز اقامتی را به عنوان مطالبات اصلی خود مطرح کرد.
به گزارش سایت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، اعضای این اتاق در سومین نشست کمیسیون گردشگری این نهاد که با حضور جمعی از فعالان صنعت گردشگری برگزار شد، نسبت به تشدید فشارها از ناحیه سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی گلایه و بر لزوم برنامه ریزی دقیق در حوزه گردشگری و ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری تاکید کردند.
یک عضو جامعه تورگردانان ایران در این نشست با اشاره به آثار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر صنعت هتلداری اظهار کرد: «افزایش هزینه ها به دلیل هدفمندسازی یارانه ها، هزینه های بیمه و مالیات و درصد اشغال هتل ها، توجیه پذیری فعالیت در صنعت هتلداری را کاهش داده است. در حال حاضر هتل ها در فصل های توریستی پر هستند و در سایر فصل ها خالی می شوند.»
محمد بنکدارنیا ضمن بالا دانستن قیمت تورها در ایران افزود: «پیشنهاد می شود ک …