استانداراستان مرکزی گفت: خوشبختانه ۲۵ میلیارد تومان از معوقات کارگران هپکو و آذراب به حساب آنان واریز شد که از کل این مبلغ ۱۷۹ میلیارد ریال به کارگران آذراب و بیش از ۷۰ میلیارد ریال به کارگران هپکو پرداخت شد.