حرف تازه – سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی در بازدید از غرفه خزرآنلاین در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و رسانه های دیجیتال تهران گفت: در دو مرحله برای شهرداری رشت و بخصوص کارگران شهرداری رشت فعالیت هایی برای دریافت بودجه دولتی صورت گرفته است. وی افزود: نخستین مرحله […]