یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر لزوم جذب سرمایه خارجی در صنعت پتروشیمی، گفت که مجلس پشتیبان طرح های توسعه در شرکت های پتروشیمی است.