به گزارش رجانیوز، روزنامه کیهان نوشت:

گفت: روزنامه‌های زنجیره‌ای که در دفاع از برجام یقه چاک می‌دادند و عطسه اعضای تیم مذاکره‌کننده را به تیتر اول خود تبدیل می‌کردند، دیروز به روز اجرایی شدن تحریم‌های کاتسا، موسوم به «مادر تحریم‌ها» هیچ اشاره‌ای نکردند!

گفتم: بعد از آن فاجعه‌ای که با بزک کردن برجام بر سر ملت آورده‌اند، انتظار داری چه بنویسند؟!

گفت: دستکم یک عذرخواهی خشک و خالی از مردم بکنند و بگویند از کاری که کرده‌ایم شرمنده و خجالت‌زده هستیم.

گفتم: ای عوام! «مادر تحریم‌ها» را سانسور کرده‌اند که ملت متوجه خسارت جدید نشوند تا بتوانند به بزک کردن‌های فاجعه‌بار خود ادامه بدهند.

گفت: در حالی که ملت متوجه خسارت‌های پی‌درپی برجام هستند، روزنامه‌های زنجیره‌ای چطوری می‌خواهند آن را انکار کنند؟!

گفتم: چه عرض کنم؟! یارو از بلندی پرت شده بود، عکس که گرفتند، دیدند دنده‌هایش شکسته است. پرستار برای دلداری او گفت؛ اصلاً ناراحت نباش، همه دنده‌های شکسته را با فتوشاپ درست می‌کنم!

Let’s block ads! (Why?)