گزارش تصویری بازدید دکتر نوریخش از آسیب دیدگان و مصدومین زلزله در بیمارستان تامین اجتماعی شهدای کرمانشاه