گزارش تصویری بازدید دکتر نوربخش از درمانگاه و شعبه تامین اجتماعی اسلام آباد غرب