در جلسه ای که در ساعت ۱۱:۴۵ روز دوشنبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۴ با حضور نمایندگان محترم سازمان و بیمارستان میلاد و اعضای هیات دانمارکی به سرپرستی آقای جنس کلارسکوف در محل سالن اجتماعات بیمارستان میلاد برگزار شد، جناب آقای کاشف، مدیرکل محترم امور بین الملل سازمان با معرفی اجمالی سازمان، گفت: …