رئیس روابط عمومی شرکت کویرتایر از اعزام گروه تواشیح “جنت کویر” به نخستین دوره مسابقات تواشیح کارگران کشور خبر داد.