اکبر علیپور از جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی توسط کارگران معدن چادرملو برای زلزله دیدگان غرب کشور خبر داد.