دست کم ۱۸ تن از اعضای گروه پ ک ک (حزب کارگران کردستان ترکیه) در حملات ارتش ترکیه به مناطق شمال عراق و جنوب شرقی ترکیه کشته شدند.