جنگنده های ترکیه با هدف قرار دادن منطقه ای در شمال عراق، ۱۳ شبه نظامی حزب کارگران کردستان (پ .ک .ک.) را به کام مرگ کشاندند.