آمارهای رسمی نشان می دهد که بیشترین اختلاف دستمزد در سال ۱۳۹۵ مربوط به کارگر میوه چین و کمترین اختلاف دستمزد در مشاغل منتخب بخش کشاورزی مربوط به کارگر نشاکار است. – بازار نیوز- وجود آمار و اطلاعات به هنگام از فعالیت های مختلف بخش کشاورزی، ابزار اساسی برنامه ریزی پیشرفت فعالیت ها و اقدام های انجام شده به حساب می آید و در این میان اطلاعات مربوط به قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی نقش اساسی دارد.هر محصول …
منبع خبر: بازار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی