این شرکت حدود ۳۰ کارگر دارد که امروز پس از حدود ۳ سال بدون داشتن امنیت و آینده شغلی و عدم دریافت دست مزدهای چندماهه خود با دستانی خالی بلاتکلیف مانده اند.