دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی گفت: کارگران استان همزمان با سراسر کشور در دفاع از قانون کار ۲۹ آبان در تبریز گردهم می آیند.