بیشتر افراد برای ارتباط گیری موثر با دیگران و جلب نظر آن ها دچار مشکلاتی می شوند. ویا از خود رفتار هایی را نشان می دهند یا سخنانی را بیان می کنند که نتیجه ی آن برای دیگران آن چیزی نیست که خود واقعا می پنداشتند.
نبض ما – مصاحبه کننده: سید محمد موسوی جلال
در این جا می خواهیم به شما کمک کنیم تا توانایی های خود را در بروز رفتار های مناسب و جلب اعتماد دیگران افزایش دهید. دکتر هادی صادق روانشناس و مشاور اینگونه پاسخ داده اند.
شخصی که کارگاهی داشت و درون آن تعدادی کارگر مشغول بودند تصمیم گرفت تعدادی از کارگران خود را کم کند تا هزینه برای او کم گردد فکر کرد به جای اینکه تعدادی از کارگران مشغول تعمیر و تعداد دیگر مشغول نصب کار باشند. هر کارگری هم دستگاه ها را نصب کند وهم به تعمیر دستگاه ها بپردازد. بنابراین شروع به مذاکره با کارگران کرد که هر دو کار را می توانستند انجام دهند و به آن ها گفت شما می توانید هر دو عمل را انجام دهید و افراد زبده تری شوید. خلاصه با وعده وعید های فراوان آن ها را راضی کرد و بقیه را اخراج کرد.
چند روز بعد یکی از افراد اخراج شد و دوباره پیش او رفت و اظهار داشت من ه …