در درگیری های ارتش ترکیه با نیروهای حزب کارگران کردستان ( پ.ک.ک)، یک سرباز ترکیه ای و سه نیروی کُردکشته شدند.