اعتماد نوشت:در روزهای آینده پرونده آقای سعید مرتضوی نیز دوباره به جریان خواهد افتاد.
باعث تاسف است که این پرونده پس از ١٠٠ ماه هنوز به سرانجام نرسیده است و معلوم نیست چرا با چنین شرایطی مواجه شده ایم. آقای مرتضوی وقتی خودشان بودند در اندک مدتی برای ده ها نفر افراد دادگاه را نهایی کرده و به روال می انداخت، حال چگونه پرونده خودشان ١٠٠ ماه طول کشیده است؟ خوب این نیز از شانس ایشان است. ولی در کنار آن بد نیست به این ادعای آقای حافظی، عضو اصولگرای شورای شهر قبلی نیز توجه کنیم. وی که حدود دو سال در زمان احمدی نژاد رییس سازمان تامین اجتماعی بود…
در گفت وگو با شرق مطرح کرده است که: «مکاتباتی از دفتر رییس جمهور داشتم که ۵٠ نفر مشخص را با هزینه تامین اجتماعی به مشهد ببرید، طبعا بنده هم نمی پذیرفتم که با پول سازمانی که منابع آن متعلق به قشر محروم و کارگر است که حق بیمه برای روز مبادایش پرداخت می کند، افرادی را به سفر زیارتی بفرستم، نامه از دفتر رییس جمهور می آمد که آقای فلانی را استخدام کنید؛ هر استخدام، آزمون و مراحل رسمی و قانونی دارد و باید طی شود، بنابراین روی نامه، به معاون مربوطه می …