اقتصاد > اقتصاد سیاسی – مشاور رییس سازمان سازمان خصوصی سازی گفت:«رییس جمهور دستور ویژه ای را برای حل مشکلات هپکو و آذرآب خطاب به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی صادر کرده است.»

اقتصاد > اقتصاد سیاسی – مشاور رییس سازمان سازمان خصوصی سازی گفت:«رییس جمهور دستور ویژه ای را برای حل مشکلات هپکو و آذرآب خطاب به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی صادر کرده است.»
زهرا علی اکبری: وضعیت نامناسب کارگران شرکت های هپکو و آذر آب حالا مدتی است بر صدر اخبار رسانه ها جای گرفته است. جعفر سبحانی با بیان اینکه بررسی ها برای حل مشکلات رخ داده در شرکت های هپکو و آذرآب ادامه دارد،تاکید کرد:«شرکت هپکو در میانه دهه هشتاد ، یعنی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد. این شرکت تا سال ۱۳۹۵ در اختیار خریداری بود که در این سال شرکت را خریده بود.»
وی با اشاره به اینکه در برخی رسانه ها اخباری در خصوص سهل انگاری مالک پیشین این شرکت منتشر شده بود، اضافه کرد:«مالک قبلی سعی داشت در وظایف خود کوتاهی نکند، البته سرمایه گذاری هایی نیز در نقاط مختلف کشور کرده است.در حقیقت تلاش می کرد سر و سامانی به این وضعیت بدهد، اما …