تهران- ایرنا- استاندار مرکزی با بیان اینکه کارگران کارخانه هپکو دغدغه معیشت نداشته باشند، گفت: چراغ این کارخانه تا پایان امسال روشن می شود.