ایرنا به نقل از استاندار مرکزی نوشت: کارگران کارخانه هپکو دغدغه معیشت نداشته باشند، چراغ این کارخانه تا پایان امسال روشن می شود.