آریا بازار – سخنگوی شورای شهر تهران گفت: شهرداری حقوق نیروهای پیمانکاران را پرداخت کرده و بعد از صورت وضعیت شرکت یا پیمانکار کسر می کند.
علی اعطا با حضور در غرفه آریا بازار در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها با اشاره به اینکه پرسنل شهرداری همان ۶۸هزار نفری است که اعلام شده است،گفت: شهرداری تهران تعداد زیادی پیمانکار دارد و آن ها هم تعداد زیادی نیرو دارند که به نیروی های خود حقوق می دهند.
وی ادامه داد: از آن جایی که پرداخت دستمزدهای کارگران در گذشته عقب می افتاده است، چندسالی است که شهرداری مستقیما به بخش زیادی از نیرو های پیمانکاران حقوق می دهد و بعد از صورت وضعیت شرکت کسر می کند که به این معنی اینکه آن ها جزو پرسنل شهرداری هستند، نیست.
سخنگوی شورای شهر تهران، ری و تجریش همچنین گفت: ما در شورا به طور مشخص راجع به تخلفات زمان آقای احمدی نژاد بحثی نداشته ایم اما به صورت موردی هرجا لازم باشد ورود می کنیم، یکی از نمونه ها طرح تحقیق و تفحص از موسسه همشهری بوده است.
به گفته این عضو شورا طرح تحقیق و تفحص از موسسه همشری به هیئت رییسه داده و اعلام وصول شده است و با ارجاع …