آریا بازار – رئیس سازمان چای کشور از واریز نزدیک به ۶۵۰ میلیون تومان دیگر از مطالبات کشاورزان چایکار به حساب آنان خبر داد.
به گزارش آریا بازار ، محمدولی روزبهان بیان داشت: ۶۴۳ میلیون تومان دیگر از مطالبات چایکاران بابت خرید تضمینی برگ سبز چای، به حساب عابر بانک سپه کشاورزان چایکار استان های شمالی واریز شد.
وی ادامه داد: به این ترتیب تاکنون مجموع مطالبات پرداخت شده چایکاران، به ۱۳۱ میلیارد و ۹۳۴ میلیون تومان رسیده است.
رئیس سازمان چای همچنین از دور جدید پرداخت تسهیلات از سوی صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور به کشاورزان چایکار برای بهسازی و بهزراعی باغ های چای خبر داد.
وی تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور را از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در راستای حمایت از تولیدکنندگان چای دانست و افزود: در سالجاری، بیمه فراگیر باغ های چای با همکاری اتحادیه چایکاران به اجرا در می آید.
روزبهان با اشاره به اجرای بیمه تامین اجتماعی کشاورزان چایکار گفت: در صورت اجرایی شدن کامل بیمه تامین اجتماعی کشاورزان چایکار، انگیزه جوانان برای فعالیت در عرصه کشاورزی چای و آباد نگه …