گروه اقتصادی
در شرایطی که کارگران هپکو و آذر آب دو سالی است که حقوق خود را نگرفته اند، اخیرا توجه مسوولان دولتی به یکباره به این کارگران جلب شده و بعد از جنجالی تر شدن ماجرای این دو کارخانه خصوصی شده با دستور رییس جمهور سه وزیر و رییس کل بانک مرکزی به اراک رفتند تا به همراه استاندار مرکزی، نمایندگان اراک، کمیجان و خنداب و نمایندگان کارگران در خصوص این ماجرا به جمع بندی و تصمیمی عاجل برسند. در این نشست محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر تقسیط بدهی آذرآب به تامین اجتماعی و امور مالیاتی و ترخیص مواد اولیه این شرکت بدون نیاز به ضمانتنامه بانکی در گمرک تاکید کرده و گفته است که سازمان خصوصی سازی باید بدهی کارگران را بپردازد؛ موضوعی که به نظر می رسد اگر این وعده و عیده ها به وعده های قبلی گره نخورد کارگران این کارخانه های صنعتی می توانند روزهای بهتری را پیش رو داشته باشند. 
از سویی وزارت صنعت، معدن و تجارت رسما اعلام کرده که در راستای حمایت از توسعه صنعتی و صنایع تولیدی و اشتغالزای کشور، حل و فصل موضوع پیش آمده برای کارگران دو کارخانه هپکو و آذرآب اراک در خصوص عدم پرداخت حقوق …