مطالبات تمام کارگران آذرآب اراک با پیگیری های مسوولان و وزیر تعاون تا پایان شهریور ماه پرداخت شد .