استاندار مرکزی گفت: امروز با اعطای ۲۷ میلیارد تومان وام بخشی از معوقات کارگران شرکت های هپکو و آذرآب پرداخت شد.
خبرگزاری ایسنا: استاندار مرکزی گفت: امروز با اعطای ۲۷ میلیارد تومان وام بخشی از معوقات کارگران شرکت های هپکو و آذرآب پرداخت شد.
 به نقل از پایگاه خبری استانداری، محمود زمانی قمی گفت: با پیگیری هایی که تا ساعات پایانی امروز به طول انجامید، در نهایت عصر امروز بخشی از معوقات کارگران شرکت های هپکو و آذراب به حساب آنها واریز شد.
وی افزود: با هماهنگی فراگیر در تیم اقتصادی دولت و ربیعی نماینده ویژه رئیس جمهور ۷ میلیارد تومان وام جهت پرداخت معوقات کارگران هپکو و ۲۰ میلیارد تومان وام جهت پرداخت معوقات کارگران آذرآب نهایی شد.
زمانی قمی گفت: پرداخت ۷ میلیارد تومان وام معوقات کارگران هپکو از طریق بانک تجارت و ۲۰ میلیارد تومان معوقات کارگران آذرآب از طریق بانک ملی هماهنگ شده است.
وی با اعلام این خبر افزود: در این مسیر با وجود زمان کم و پایان ساعت اداری و همچنین تعطیلی سیستم بانکی، همکاری خوبی برای اجرای این مصوبه صورت گرفت که جا دارد در این خصوص از رئیس کل بانک مرکزی، بانک ملی، شبکه …