مازندران آنلاین –
به گزارش ایسنا مازندران، با معرفی نفرات برتر دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه کارگران، کارفرمایان و تعاون گران استان مازندران به کار خود پایان داد.
کامران اصغری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه برگزاری مسابقات قرآنی موجب ریشه کن شدن آفات و آسیب های اجتماعی می شود اظهار کرد: امیدواریم بتوان با برپایی چنین برنامه هایی فرهنگ قرآنی را در این استان و جامعه کار و تولید ترویج داد.
وی افزود: برگزاری مسابقات قرآنی، موجب ترویج فرهنگ قرآن و کشف استعدادهای قرآنی به ویژه در میان گروه های زحمتکش کارگری وتعاون گران می شود و نتایج بسیار خوب و مطلوبی را به دنبال دارد که کارگران باید با الگو قرار دادن قرآن و مفاهیم آن در کار و زندگی خود کسب و کار حلال به دست آورند.
وی افزود: مسابقات قرآنی جامعه کارگری در راستای ترویج فرهنگ قرآنی در میان آنها است تا بتوان فرهنگ قرآنی را بین همگان ترویج داد.
اصغری ادامه داد: این مسابقات در دو گروه خواهران و برادران در رشته های قرائت، مفاهیم و حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و کل قرآن برگزار شد.
وی افزود: حدود ۹۰ شرکت …