کشتارگاه صنعتی دام شمال فارس در شهرستان اقلید پس از ۱۷ سال تعطیل شد .