وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: مشکلات کارگران هپکو و آذرآب با دستور رئیس جمهور در حال پیگیری است و امروز بخشی از مطالبات آنان پرداخت می شود.