به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار » به نقل از ایرنا،کار و رفاه اجتماعی هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و به استناد ماده (هفت) قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶ آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.
بر پایه این گزارش و بر اساس ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری وظایف نه گانه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در اجرای آیین نامه یاد شده بدین شرح است :
-اجرای برنامه های توانمندسازی و مهارت آموزی نیروی کار و ترتیبات نهادی لازم برای پایداری اشتغال ایجاد شده
-پیگیری اجرا و نظارت عملیاتی بر برنامه های اجرایی ملی و استانی توسعه اشتغال
-آموزش کارآفرینی به متقاضیان تسهیلات بانکی
-ایجاد دسترسی دستگاه های ذی ربط به سامانه بازار کار
-آموزش متقاضیان بر اساس رسته فعالیت تخصصی مربوط
-معرفی افراد جویای کار به کارآفرینان
– تأمین خدمات کلینیکی و …