ربیعی با بیان اینکه شخصا در جمع کارگران هر دو کارخانه حاضر شده و در جمع آنها سخنرانی کرده و به گلایه آنها گوش داده است گفت: کارگران بی پروا و با صراحت با من صحبت کردند و از اینکه مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند به شدت دلخور بودند. بنده همه گلایه های کارگران را به جان خریدم و از همه آنها بابت این موضوع معذرت خواهی کرده و بر حفظ آرامش و نظم و حرمت افراد خصوصا کارگان در سراسر کشور تاکید کردم.