ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع کارگران واحد صنعتی هپکو، گفت: دولت تدبیر و امید با عقلانیت از ریزش ۲۳۰ هزار نفر نیرو در کشور جلوگیری کرد.