با افزایش سن، سلامتی انسان با مشکلاتی مواجه می‌شود که افراد می‌توانند با روش‌های مختلف از جمله ورزش کردن از شدت و سرعت ایجاد این مشکلات بکاهند.