‍‍ بانک رفاه کارگران به خبر صبح امروز یک خبرگزاری درباره حقوق نجومی مدیرعامل این بانک و عمکردش در واگذاری سهام یک شرکت واکنش نشان داد.