اراک – ایرنا – استاندار مرکزی گفت : پس از مذاکره و رایزنی با رئیس کل بانک مرکزی و گشایش سیستم بانکی در عصر روز جاری و به رغم تعطیلی نظام بانکی کشور، مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال به حساب کارگران دو واحد صنعتی هپکو و آذرآب واریز شد.