با پیگیری های وزیر تعاون و مسئولان استانی ۲۵ میلیارد تومان از معوقات مزدی کارگران آذرآب و هپکو به حساب آنان واریز شد