رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با رد اظهارات سخنگوی سپاه و جانشین فرمانده ناجا مبنی بر سرقت کامیون های حامل اقلام امدادی گفت: این حد از ناامنی در مناطق زلزله زده وجود ندارد، بلکه برخی از مردم زلزله زده و آسیب دیده برای تامین نیازهای خانواده هایشان به سمت کامیون ها هجوم برده و چادر و اقلام امدادی دریافت کرده اند.
اسماعیل نجار، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا در مورد وضعیت امنیت منطقه برای ارسال محموله های امدادی به مناطق زلزله زده اظهار کرد: خوشبختانه در مناطق زلزله زده امنیت به طور کامل برقرار است و جای هیچگونه نگرانی نیست.
وی در پاسخ به اینکه اگر امنیت برقرار است چطور به گفته سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران ۲۰ کامیون محموله امدادی در بین راه سرقت شده و چطور سردار مومنی از دستگیری دو سارق غیربومی در این منطقه خبر داده اند ، گفت: این حد از ناامنی در مناطق زلزله زده وجود ندارد بلکه برخی از مردم زلزله زده و آسیب دیده برای تامین نیازهای خانواده هایشان به سمت کامیون ها هجوم برده و چادر و اقلام امدادی دریافت کرده ان …