شماره ۴۴۲۳…۰۹۱۹: هرچند وقت یکبار از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی پرسش و پاسخ در رابطه با همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام شده است. الان چند سال است که رسانه ها سؤالی در این رابطه از مسئولان نمی پرسند. سازمان تأمین اجتماعی قانون همسان سازی حقوق ها را صرفاً برای کارکنان خود انجام داده است ولی برای سایر مشاغل مخصوصاً مشاغل سخت که یک فرد سال ها در پشت کوره های ۱۲۰ درجه حرارت کار می کردند انجام نداده است. این افراد در حال حاضر با کمترین حقوق زندگی می کنند. از مسئولان محترم درخواست داریم فکری به حال بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام دهند.