با تاکید رییس جمهور مبنی بر رفع هرچه سریعتر مشکل دو شرکت آذرآب و هپکو، وزیر اقتصاد با دستوری ویژه به عاملیت بانک های ملی و تجارت اولین گام را در رفع این مشکل برداشت.