به دستور وزیر اقتصاد و دارائی ۲۷میلیارد تومان جهت رفع مشکلات دو شرکت هپکو و آذراب پرداخت شد.