هشدار فرمانده پلیس درباره فراخوان‌های تجمع پیرامون کردستان عراق