باشگاه خبرنگاران/ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: قوانین کار برای امنیت شغلی جوانان باید اصلاح شود چرا که این قوانین برای این افراد کامل نیست.
نورمحمد تربتی نژاد با اشاره به بیکاری جوانان بعد از اخراج یا پایان خدمت کاری آنها اظهار کرد: برای کارمندان و کارگرانی که به هر دلیلی اخراج می شوند، قانونی داریم که سازمان تامین اجتماعی از این قشر حمایت می کند .
وی ادامه داد: قوانینی نیز برای برخی از افراد قراردادی، که از خدمت منفصل و یا باز خرید از خدمت شده اند تعریف شده که سازمان تامین اجتماعی تا زمانی که این اشخاص کار جدید پیدا نکرده از آنها حمایت کند.
تربتی نژاد گفت: قوانین کار طوری طراحی شده است که اگر کارفرما در حق کارگر ظلمی کرده باشد کارگر می تواند برای مطالبه حق خود از کارفرما شکایت کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت معیشت کارگران اظهار کرد: ما شاهد تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها هستیم که این وضعیت اقتصادی می تواند آسیب هایی به جامعه و ارکان خانواده وارد کند .
وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای جلوگیری از بیکاری رونق اقتصادی است، گفت : اگر در قانو …