شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت که پاساژ آزاد معروف به دراکولا واقع در تقاطع خیابان جمهوری – ولی عصر به عنوان نا ایمن ترین ساختمان تجاری این منطقه به منظور پیش گیری از خطرات جانی تا ۱۰ روز آینده پلمپ می شود