شهردار رشت با صدور سه نامه به محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، پیگیر سه موضوع کلیدی رشت شد.
تقاضای تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد ریال جهت تامین زیرساخت های ترافیکی پیاده راه رشت در چارچوب اهداف و تعاریف طرح مصوب فرادستی
در یکی از این سه نامه دکتر مسعود نصرتی به موضوع پیاده راه فرهنگی رشت و زیرساخت های ضروری برای تکمیل آن به منظور جذب سرمایه گذار و تحقق اهداف طرح مصوب فرادستی پرداخت و گفت: شهرداری رشت اقدام به اجرای طرح پیاده راه فرهنگی در بافت مرکزی و تاریخی شهر با هدف ایجاد فضای باز شهری یا ارتقای کارکرد اجتماعی بافت مرکزی، افزایش قابلیت گردشگری در طرح های بازآفرینی شهری با بهره گیری کامل از منابع مالی محلی نموده که در بهبود کارکرد بافت مرکزی و ارتقای فعالیت های شهری و پیشگیری از فرسودگی محدوده نقش چشمگیری داشته که ضروری است در چارچوب در چارچوب اهداف و تعاریف طرح مصوب فرادستی اقداماتی جهت تکمیل انجام شود.
اقداماتی که به منظور تکمیل پیاده راه مدنظر شهردار کلانشهر رشت است عبارتند از خروج ترافیک مربوط به وسایل نقلیه ساکنین از محدوده با ایجاد دسترسی ساکنین …