ربیعی گفت: با تلاش هایی که بعمل آمده معوقات کارگران هپکو آماده واریز به حساب آنها است و براساس آخرین هماهنگی های صورت گرفته، تا فردا انشالله معوقات کارگران شرکت آذرآب نیز پرداخت خواهد شد.