سومین نشست کمیسیون گردشگری اتاق تهران به منظور بررسی مسایل و مشکلات هتلداران برگزار شد. در این جلسه که با حضور نمایندگانی از تشکل های حوزه گردشگری برگزار می شد، حاضران نسبت به تشدید فشار ها از ناحیه سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی گلایه داشتند و البته پیشنهاداتی از قبیل مشارکت کمیسیون گردشگری اتاق تهران در ایجاد نظام آماری در این صنعت را مطرح کردند.