وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید باید با اعمال مشوق های بیمه ای به سمت رسمی کردن نیروهای کار برویم. به گفته وی استراتژی دولت این است که هر سال حقوق بازنشستگان به شکلی افزایش یابد که از تورم بالا بزند.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی با بیان اینکه در سالهای اخیر بین حقوق بازنشستگان و افزایش حقوقشان ۶۷.۷ درصد فاصله افتاده است، گفت: برای جبران آن به ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم و استراتژی دولت این است که هر سال حقوق بازنشستگان به شکلی افزایش یابد که از تورم بالا بزند.
وی ادامه داد: در بخش کارگری هم تلاش کردیم تا طی سالهای گذشته مزد بر تورم پیشی بگیرد هرچند که هنوز نتوانسته ایم به هدف مورد نظر برسیم ولی قدرت خرید کارگران باید با برنامه ریزی افزایش پیدا کند.
به گفته وزیر کار همسان سازی از رده های پایین شروع شده و با تامین مالی مشکل اجرای این طرح برطرف می شود.
ربیعی در ادامه تعداد بیکاران کشور را سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: اگر کسانی که وارد بازار کار می شوند ساماندهی نشوند به جمعیت بیکاران کشور افزوده خواهند شد.
وزیر کار با اشاره به رشد ۸ درصدی پیش بینی شده در …