گیلان آنلاین – در حالی که حداقل حقوق و دستمزد یک کارگر با محاسبه حق خواربار، کمک هزینه مسکن، حق اولاد و سایر مزایای جانبی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می رسد، مقامات کارگری می گویند بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه های مسکن و اجاره بها می شود و دریافتی آنها کفاف دیگر هزینه های زندگی را نمی دهد.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر بخش اعظمی از دریافتی کارگران به هزینه مسکن اختصاص دارد اما این تمام ماجرا نیست چون هزینه های خوراک و پوشاک، دارو و درمان، آموزش و تحصیل و ایاب و ذهاب را نیز باید به آن اضافه کرد لذا برای آنکه کارگران بتوانند در شرایط فعلی قادر به امرار معاش و تامین هزینه های زندگی باشند، محاسبه دقیق هزینه اقلام سبد مصرفی کارگران و تعریف حداقل های زندگی برای تعیین مزدی شایسته ضروری است تا بهبود معیشت و قدرت خرید آنها در عمل محقق شود.
بسیاری از کارفرمایان از پایین بودن بهره وری و کیفیت نازل تولید خود شکایت دارند در حالی که به اعتقاد فعالان کارگری، پایین بودن دستمزد، نبود انگیزه کار و گسترش حوادث ناشی از کار در این زمینه بی تاثیر نیست.
بررسی شاخص های بهره وری نیروی …